Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

2022

Vi oppdaterer hjemmesiden vår!

Med god hjelp fra Legeforeningen er vi nå i ferd med å oppdatere våre hjemmesider. Målet er at de skal bli brukervennlige, gi inspirasjon og være en ressursbank for leger i rus- og avhengighetsmedisin.
7. juni 2022
Bilde fra NFRAM sitt styremøte.

Vi er glade for tilbakemeldinger og tips til videre forbedring av sidene.

Ta gjerne kontakt med nettansvarlig for innspill.