NFRAM og Spesialitetskomiteen sikrer god LIS-utdanning

NFRAM og Spesialitetskomiten i rus- og avhengighetmedisin er i dag samlet med fokus på kvaliteten av spesialistutdanningen for våre LIS.
Bilde av NFRAM og spesialitetskomiteen utendørs på vinteren

Vi gjennomgår igjen regelverk og målbeskrivelse, og jobber med sikring av en felles nasjonal standard for utdannelsen av spesialister i rus- og avhengighetsmedisin.