NFRAMs årsmøte ble vel gjennomført i går i kveld, under kyndig ordstyring ved Gunn-Vivian Eide

Årets rus- og avhengighetsmedisiner i 2023 er Hina Anjum. Vi gratulerer med vel fortjent tittel på bakgrunn av omfattende innsats for vår pasientpopulasjon via sin stilling i Velferdsetaten i Oslo kommune! Rune Tore Strøm mottok heder, diplom og statuett som Verdens første rus- og avhengighetsmedisiner.
Bilde av Hina Anjum og Rune Tore Strøm
Hina Anjum og Rune Tore Strøm. Foto: Unn Merete Øyan Kalland.
Rune Tore Strøm og Inger Margrete Hageberg.
Rune Tore Strøm og NFRAMs styreleder Inger Margrete Hageberg. Foto: Unn Merete Øyan Kalland.

 

Tre nye medlemmer er valgt inn til NFRAMs styre fra 01.01.2024. Vi gratulerer Eirin Ellensen, Jelena Staalstrøm og Martin Steen!