Sett av datoene til neste NFRAM-konferanse ved Sola Strand Hotell 23-25.10.23

Informasjon om program og påmelding kommer.