Verdens første spesialist i rus- og avhengighetsmedisin har pensjonert seg

Rune Tore Strøm, omtalt som vår spesialitets far, pensjonerte seg mandag 19. juni 2023.
Bilde av Rune Tore Strøm og kollegaer i rus- og avhengighetsmedisinen.
Inger Margrete Hageberg Foldøy, Helge Waal, Rune Tore Strøm, Per Føyn og Guri Spilhaug. Foto: Camilla Holter Huseby.

Han har vært en uvurderlig pådriver og ressurs under utforming av spesialitetens innhold og legerollen i TSB, og han har til nå vært i relasjon med alle godkjente rusmedisinere i Norges land, gjennom kurs, undervisning og veiledning. Vi takker for all innsats og den kunnskap Rune Tore har spredd gjennom sitt virke, og ønsker lykke til videre i neste kapittel!

Rune Tore Strøm sammen med kollegaer.
Bilde av Rune Tore Strøm og kollegaer.
Bilde bare av Rune Tore Strøm.