Innføringskurset 2024

28 LIS deltar på innføringskurs i Rus- og avhengighetsmedisin i Oslo. LIS med bred bakgrunn fra somatikk og psykiatri. En god bukett nye kommende spesialister.
innføringskurs