Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Eldre artikler

Nyhetsbrev 18.mars


Dette andre nyhetsbrevet i 2016 inneholder viktig informasjon til medlemmene om kurs og konferanser, og om saksbehandling i tilknytning til søknader om godkjennelse etter overgangsregler og søknader om godkjenning som utdanningsinstitusjon.
21. mars 2016