Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Eldre artikler

Viktig melding!

Denne høsten arrangeres flere obligatoriske kurs for spesialteten i rus- og avhengighetsmedsin. Alle aktuelle deltager må melde seg på snarest!
23. august 2016

For LIS:

Innføringskurs del I og II 12. - 16. september i Oslo, kursnummer 31201 og 31203

Grunnkursrekke nr 2 starter med første kurs 3. - 7. oktober på Lillehammer, kursnummer 31228

Grunnkursrekke nr 1 startet høsten 2015 og det tredje kurset for dette kullet arrangeres i Tromsø 31.okt - 4. nov, kursnr 31216

For leger som kan søke om spesialistgodkjenning etter overgangsregler:

Siste obligatorske overgangskurs arangeres 14. - 18. november i Fevik, kursnummer 31161

Vennlig hilsen

Guri Spilhaug

leder av NFRAM