Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Dokumenter

DSM-5

Den nye versjonen av Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders - DSM-5 (ja, romertallet er byttet ut!) er bebudet i mai 2013. Her er noen artikler som tar endringene i ruskapitlet opp til debatt, tildligere publisert på nettstedet rop.no og i tidsskriftet Addiction.
23. januar 2013