Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Fag

Litteratur

Her vil du finne anbefalt litteratur for deg som vil fordype deg i rusmedisin: Nettsteder, bøker, artikler og nyhetsbrev - vi tar gjerne imot tips!
Bokorm
Bokorm

Nyttige nettsider og elæring:

ROP-portalen www.rop.no Her finner du "alt du trenger å vite" om fagområdet rus og psykisk helse: Artikler, nettkurs/el-læring, ROP-dagen, bruker- og pårørendeinformasjon, videobibliotek, kartleggingsverktøy m.m

Nettkurs: Forskrivning av vanedannende legemidler

Nettkurs: Rushåndtering for helsepersonell

Nettkurs: Hindre drop-out fra rusbehandling

Nettkurs: Selvmordsrisikovurdering

Nettkurs: Stø kurs - traumeforståelse og behandling. Krever registrering

Nettkurs: Doping blant ungdom. Krever innlogging til www.legeforeningen.no, dvs. medlemskap

 

Kurs: Kartleggingsverktøyet PRISM-CV (databasert diagnostisk intervju)

Nettquiz: Hvor godt kjenner du ROP-retningslinjen?

www.snakkomrus.no

www.youtube.com/dobbeltdiagnose

Hjertefrisk - Hjelpemiddel for oppfølging og tiltak hos pasienter med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer i kardiometabolsk risikogruppe

 

Bøker:

Simonsen, Terje: Rusmiddelavhengighet. Fagbokforlaget 2016, 292 sider. Bokomtale ROP.no

Aakerholt, Amund; Vea, Alise; Tønnesen, Borghild L: Hjelp til å bo. Gyldendal 2016. 208 sider. Forlagsomtale

Landheim, A; Wiig, Frøy Lode; Brendbekken, Marit; Brodahl, Morten; Biong, Stian: Et bedre liv. Gyldendal 2016. 210 sider. Forlagsomtale

Øiseth, Ole Vidar; Vindenes, Vigdis, Sundvoll, Arne; Kjeldsen, Terje: Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler. Forlaget Vett & Viten 2017. 122 sider. Omtale på ROP.no

Fekjær, Hans Olav: Rus. Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk. 4.utgave. Gyldendal 2016. 448 sider. Omtale på ROP.no

Gråwe, Rolf W: Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse. Fagbokforlaget 2016. 257 sider. Omtale på ROP.no

Bramness, Jørgen G; Vøyvik, Tom: Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner. Universitetsforlaget 2017. 208 sider. Forlagsomtale Boklansering

Mørland, Jørg; Waal, Helge: Rus og avhengighet. Universitetsforlaget 2016. 400 sider. Forlagsomtale

Brick, John (red): Handbook of the Medical Consequenses of Alcohol and Drug Abuse. Routledge 2007. Finnes også som e-bok (Kindle) 638 sider. Omtale

Cohen, Lee & al (red): Pharmacology and Treatment of Substance Abuse. Evidence- and outcome-basede perspectives. Routledge 2009. Omfattende oppslagsverk. 682 sider. Omtale

Franck, Johan; Nylander, Ingrid (red): Beroendemedicin. Studentlitteratur 2012. 347 sider. Boken har sitt eget nettsted for supplerende stoff og oppdatering, individuell kode for hver bok. . Omtale

Føyn, Per; Shaygani, Sharam: Psykodynamisk behandling av ruslidelser. Universitetsforlaget 2010. 240 sider. Presentasjon av en systematisk behandlingsmodell for ruslidelser basert på psykodynamiske prinsipper Omtale

Nutt, David: Drugs without the hot air. Minimising the harms of legal and illegal drugs. UIT Cambridge 2012. 352 sider. God og kontroversiell bok om rus og ruspolitikk. Omtale

Lossius, Kari (red): Håndbok i rusbehandling. Gyldendal 2011. 387 sider. Boken har allerede kommet i revidert 2.utgave - pass på at du ikke kjøper den første utgaven!. Omtale

Artikler

Artikkelserie i Aftenposten 2017: Temaserie om rus og avhengighet. Forskere fra SERAF og FHI presenterer en serie på fem artikler om teamet rus og avhengighet.