Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Årsmøtekonferanser

Årsmøtekonferanse 2015

Dette skjedde under årsmøtekonferansen.