Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Årsmøtekonferanser

Årsmøtekonferansen 2014

Dette skjedde under årsmøtekonferansen.