Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Årsmøtekonferanser

Årsmøtekonferanser 2016

NFRAM arrangerte Jubileumskonferanse onsdag 12 og torsdag 13 oktober 2016 på Scandic Havet Hotell, i sentrum av Bodø. Det var 43 engasjerte deltakere og et godt faglig program. Du finner presentasjoner fra foredragene til høyre på denne siden etterhvert som de blir sendt inn. Når dette ikke lenger er en nyhetssak, blir artikkelen og presentasjonene tilgjengelige under "Kursarkiv". Følg med!
7. juni 2022

Onsdag 12.oktober var det kulturkveld med Halvdan Sivertsen, det ble en minneverdig time med god musikk og morsomme historier. Festmiddagen gikk av stabelen med taler bl.a av Guri Spilhaug som markerte 10 års-jubileet med en historisk gjennomgang av vår forenings korte liv, og takket de avtroppende styremedlemmer.