Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Årsmøtekonferanser

NFRAM årsrapport og årsmøteinformasjon

Som tidligere varslet vil årsmøtet i NFRAM arrangeres digitalt i år. Det sendes på plattform ZOOM, se instruksjon for deltagelse på utsendt innkalling.
11. november 2020

Styret får god hjelp fra Legeforeningen og teknisk bistand i møterom i Legenes hus – som er nyoppusset med gode muligheter for møter, seminarer og konferanser. På grunn av pandemisituasjonen måtte vi som dere vet også avlyse årsmøtekonferansen som vanligvis arrangeres sammen med årsmøtet. Dette er virkelig et unntaksår, vi kommer sterkere tilbake i 2021.