Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Forelesninger fra tidligere kurs

Innføringskurs I - Oslo, mai 2015

Presentasjoner fra Innføringskurs I
4. juni 2015