Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Forelesninger fra tidligere kurs

Innføringskurs I - Oslo, september 2015

Her finner du presentasjoner knyttet til dette kurset
15. september 2015