Overgangskurs III - Fevik, 14.-18.november 2016

Her finner du programmet fra kurset, samt presentasjonene fra forelesningene, ordnet alfabetisk etter forelesers etternavn. Husk referansen om du senere vil sitere noen av foreleserne.