Formål og oppgaver

NFRAM er medlem i EUFAS (European Federation of Addiction Societies) der Jørgen Bramness er sekretær. NFRAM er også medlem av ISAM (International Society of Addiction Medicin)

NFRAMS formål og oppgaver

- Å fremme utviklingen av faget rus- og avhengighetsmedisin i Norge.
- Å virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger som arbeider for vårt fagfelt.