Lyst til å jobbe for NFRAM?

Har du lyst til å være med på å utvikle NFRAM - den fagmedinske foreningen vår? Vi er en liten forening i rask vekst. Vi vil gjerne løfte det rusmedisinske fagfeltet til noe større og trenger alle gode krefter til å hjelpe oss.

På årsmøtet i Trondheim oktober 2017 fikk styret tilslutning til opprettelse av faste faglige utvalg og komite. Noen av årsmøtedeltagerne gav beskjed om at de kan være interessert i delta i utvalg/komite og styret følger nå saken videre ved å invitere alle som ønsker å delta konkret i det faglige og praktiske arbeidet i denne fagmedisinske foreningen til å melde sin interesse. Denne oppfordringen går særlig til kolleger som allerede har godkjent spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin eller er i spesialistutdanningen. Vi hører gjerne fra deg!