Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Om oss

Meld deg inn i NFRAM!

Vi vil oppfordre alle LIS og spesialister i rus- og avhengighetsmedisin til å sette NFRAM som sin hovedforening. Du kan melde deg inn i NFRAM ved å gå inn på MinSide på legeforeningen.no
10. oktober 2019