Spesialitetskomitéen for Rus- og avhengighetsmedisin

Sentralstyret i Legeforeningen oppnevnte på styremøtet 7. desember 2014 spesialitetskomite for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin etter forslag fra styret i NFRAM. Spesialitetskomitéen har siden gjennomgått noen utskiftninger.

Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin

Profilbilde
Leder
Kvinge, Siv Kjelsås
Profilbilde
Medlem
Heldal, Anne Taraldsen
Profilbilde
Medlem
Lundblad, Håkon Næsheim
Profilbilde
Medlem
Skjøtskift, Svein
Profilbilde
LIS-medlem
Latvala, Madeleine
Profilbilde
Varamedlem
Becker, Petra
Profilbilde
Varamedlem
Nygård-Odeh, Kristin
Profilbilde
LIS-varamedlem
Karlseng, Hanne