Styret 2010-2012

Det avtroppende styret bestod av:
Avtroppende styre

Guri Spihaug (leder)
Rune Tore Strøm (nestleder)
Dagfinn Haarr (kasserer)
Inger Hilde Trandem
Bjørg Hjerkinn
Karsten Kronholm
Svein Skjøtskift