Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Styret

Styret 2012-2016

21. desember 2011
Guri Spilhaug (leder)
Guri Spilhaug (leder)
Rune Tore Strøm (nestleder)
Rune Tore Strøm (nestleder)
Bjørg Hjerkinn
Bjørg Hjerkinn
Dagfinn Haarr (Kasserer)
Dagfinn Haarr (Kasserer)
Eva Skudal
Eva Skudal
Kristin Nygård-Odeh
Kristin Nygård-Odeh
Svein Skjøtskift
Svein Skjøtskift