Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Om spesialiteten

Godkjente spesialister i Rus- og avhengighetsmedisin

Her er statistikk over antall godkjente spesialister i Norge, bl.a Rus- og avhengighetsmedisin...
7. september 2015

Til orientering: De som blir spesialister i rus- og avhengighetsmedisin, blir ikke automatisk registrert med hovedmedlemskap i NFRAM, det må dere selv sørge for. Dette gjelder altså de som har andre spesialiteter fra før, og som derfor er registrert f.eks i Norsk Psykiatrisk Forening.