Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Om spesialiteten

Spesialistreglene

Her finner du dokumenter som regulerer spesialistutdanningen for leger i Norge. Dokumentene vil bli oppdatert ved evt. endringer. (Du finner dokumentene som pdf-filer i høyre marg). Oppdatert pr 12.januar 2017
16. september 2015