Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Retningslinjer

Dopingmedisin

Bruk av dopingmidler er et helseproblem i Norge. Kompetansen blant norsk helsepersonell på dette fagområdet er svært mangelfull.
22. oktober 2019

En arbeidsgruppe ledet av spesialsykepleier Christine Wisløff ved Nasjonal Kompetansetjeneste TSB har laget en Håndbok i diagnostikk og behandling av AAS-brukere. Du finner håndboken i elektronisk leseformat HER, i utskriftsvennlig pdf-format HER. Den kan også bestilles gratis i papirformat fra chrwis@ous-hf.no

En gruppe fagfolk fra Haukeland universitetssjukehus i Bergen, Universitetet i Bergen, Haugaland A-senter, Haugesund og Antidoping Norge arbeider med å utvikle en enkel veileder for helsearbeidere. Her finner du grunnleggende kunnskap og forslag til verktøy i diagnostikk og intervensjon. Veilederen er langt fra komplett, nærmest bare en skisse - foreløpig kan du se disposisjonen og to av dokumentene nedenfor. Det kommer etterhvert dokumenter knyttet til alle overskriftene under.

Vi er takknemlige for alle innspill, kritikk og forslag til forbedringer. Send en epost til svein.skjotskift@helse-bergen.no

Disposisjon: