Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Retningslinjer

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

19. desember 2012