Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Retningslinjer

Vanedannende legemidler

Kommuneoverlegen i Molde, Cato Innerdal, har laget en samling nyttige dokumenter og verktøy knyttet til rekvirering av anxiolytica, sedativa, hypnotica og opioidbaserte analgetica. Du finner blant annet pasientinformasjon og kalkulatorer for nedtrapping og ekvivalensberegning av opioider og benzodiazepiner. Siden heter "Riktig rekvirering av vanedannende legemidler".
2. april 2019
c
Vichaya Kiatying-Angsulee