Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Retningslinjer

Vanedannende legemidler

Det er kommet ny veileder for behandling med vanedannende legemidler
22. november 2021
c
Vichaya Kiatying-Angsulee