Utredning av leversteatose

Interessegruppen for leversykdommer har laget et forslag til responsbrev for pasienter som blir henvist med leversteatose, som kan benyttes av norske gastromedisinske avdelinger. Ikke alle som får påvist leversteatose kan utredes i spesialisthelsetjenesten.

FIB 4 anbefales som screeningverktøy for å identifisere pasienter med signifikant leverfibrose som trenger oppfølging i spesialisthelsetjenesten.