Norsk gastroenterologisk forening

Internasjonale møter

Gratis ESGE day 21. september på nett

ESGE Connect 2020 finner sted fra 08:00 til 18:00 (CEST).
20. juli 2020

ESGE Connect ble opprettet med den hensikt å hedre vårt engasjement for samfunnet vårt og medlemmene. Formålet er å fremme spredning av kunnskap og å benytte sjansen til å samhandle med andre endoskopister, spesielt ettersom vi ikke hadde mulighet til å møtes i Dublin for ESGE Days 2020.