Norsk gastroenterologisk forening

Internasjonale møter

Vil du være med på ESGE Days Cup?

ESGE Days Cup er en underholdende og lærerik quiz-konkurranse mellom ESGEs medlemsforeninger. Vi er invitert til å stille med et lag bestående av 4 unge (35 år eller yngre, minst én kvinne) som vil konkurrere i en morsom og vennlig atmosfære om å bli «ESGE Days Cup champions».
14. november 2019

Se regler i eget vedlegg. Interesserte bes melde seg innen 17.12. til Vemund Paulsen på vempau@ous-hf.no.

ESGE invites you to submit your abstracts/videos for ESGE Days 2020, taking place in Dublin, April 23-25, 2020. 

Submit your abstract/videos under one of the following 8 categories before November 30, 2019 for your chance to actively contribute to ESGE Days 2020.

Clinical Endoscopic Practice
Esophagus 
Stomach and small intestine
Colon and rectum
ERCP
Endoscopic ultrasound
Pediatric endoscopy 
Endoscopic technology

All accepted abstracts will be published in Endoscopy and travel grants be awarded to authors (40 years of age or younger) of the top scoring abstracts. Submit your abstract/video now here.