Norsk gastroenterologisk forening

Nasjonale møter

25. Nasjonale levermøte, Oslo Kongressenter 12. mars 2020

Tema: Avansert autoimmun hepatitt & organisering av leverpoliklinikk.
24. november 2019