Norsk gastroenterologisk forening

Nasjonale møter

Årsmøte Lillehammer 7.-9. februar 2019

Det 46. årsmøte i foreningen er gjennomført.