Norsk gastroenterologisk forening

Nasjonale møter

Bli med på TET polyppkurs og koloskopiinstruktørkurs 2023

Dette er et teamkurs for leger og sykepleiere med erfaring i polyppektomi. Kurset forutsetter at sykepleier og lege ved samme gastrolab deltar samtidig. Endoskopiskolen vil derfor prioritere deltakere som melder seg på som team bestående av én sykepleier og én lege. Det er ønskelig at gastrolaben kun melder på ett team per kurs.
1. juni 2022

TET polyppkurs 2023 Polyppkurs for endoskopiteamet

Om kurset

Dette er et teamkurs for leger og sykepleiere med erfaring i
polyppektomi.

Kurset forutsetter at sykepleier og lege ved samme gastrolab deltar
samtidig. Endoskopiskolen vil derfor prioritere deltakere som melder
seg på som team bestående av én sykepleier og én lege. Det er
ønskelig at gastrolaben kun melder på ett team per kurs.

Endoskopivirksomhet er teamarbeid, spesielt mellom lege og
sykepleier. Minst en sykepleier og en lege fra hvert senter som skal
jobbe med tarmscreening bør ha gjennomgått kurset.

 • Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene
  fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi:
  Valgfrie kurs: 16 timer.
 • Kurset er godkjent NSF for klinisk spesialist i sykepleie/
  spesial-sykepleie med 16 timer.

Læringsmål

 • Kunnskap om polypper og polyppektomier
 • Teamarbeid og kommunikasjon ved polyppektomi

Temaer som vil bli gjennomgått er koloskopikvalitet, polyppmorfologi,
polyppektomiteknikker, komplikasjoner, oppfølging av polypper,
diatermiprinsipper, kommunikasjon og etiske problemstillinger.
Undervisningen vil i hovedsak være interaktiv, og foregå enten i
plenum, i smågrupper eller på simlab’ene.

Påmelding via nettsiden vår endoskopiskolen.no

Her finner du mer informasjon om kurset, program, antall ledige
plasser og påmeldingsfrister. Det er plass til rundt 18 deltakere per
kurs, likt fordelt mellom leger og sykepleiere.
Alle deltagerne inviteres på middag første kursdag. Middagen dekkes
av kursarrangør.

Kurs vinter/vår 2023

 • 2 kurs i uke 3 (januar)
 • 1 kurs i uke 10 og 1 kurs i uke 11 (mars)
  (Kurs i uke 19 tilgjengelig for påmelding på senere tidspunkt)
Bilde av TET Polyppkurs 2023.
Kurset gir opplæring blant annet i teamarbeid og kommunikasjon ved polyppektomi.

Koloskopiinstruktørkurs 2023

Om kurset

Kurset har som målsetting å gi instruktørkompetanse i koloskopi.
Det er intensivt, interaktivt og praktisk og er en utvikling av
tilsvarende kurs fra UK og Canada.

Kurset er bygget opp med endoskopiske prosedyrer på pasienter,
modeller, interaktive forelesninger og diskusjoner. Alle deltagerne
gjør to koloskopier hver i løpet av kurset. Alle koloskopiene under
kurset overføres med lyd og video til et møterom der resten av
kursdeltagerne og instruktørene kan observere koloskopiene og gir
mulighet for interaktiv diskusjon. Det er lagt stor vekt på sikre en
uhøytidelig og trygg atmosfære.
Programmet finner du på nettsiden vår endoskopiskolen.no.

Dag 1: Gastrolab med ferdighetstrening der alle deltagerne gjør en
koloskopi hver og får tilbakemeldinger av en instruktør.
Dag 2: SimOslo med undervisning i pedagogikk og praktiske øvelser
relatert til koloskopiundervisning av kollegaer.
Dag 3: Gastrolab med ferdighetstrening i koloskopi-teknikk og i å
være instruktør for kollegaer.

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer
og gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 24 timer.

Læringsmål

 • Forstå hvordan man gjør en trygg, effektiv og skånsom
 • koloskopi på vei inn og en god undersøkelse på vei ut.
 • Forbedre egen koloskopiteknikk. Undervise i koloskopiteknikk.
 • Forstå hvordan man kan skape gode undervisningssituasjoner i
  en travel klinisk hverdag.

Målgruppe

Ansatte i sykehus som fyller følgende kriterier: Gastroenterologer
og LIS C og D i spesialisering i gastroenterologi, gastrokirurger,
leger som har koloskopier som en del av sitt daglige virke og leger
som driver opplæring i koloskopi eller kommer til å gjøre dette.

Påmelding via nettsiden vår endoskopiskolen.no

Her finner du mer informasjon om kurset, program, antall ledige
plasser og påmeldingsfrister. Det er plass til 5 deltagere/leger per
kurs. Alle deltagerne inviteres på middag første kursdag. Middagen
dekkes av kursarrangør.

Kurs vinter/vår 2023

 • 1 kurs i uke 3 (januar) ved Bærum og Ullevål sykehus
 • 1 kurs i uke 10 (mars) ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus
  (Kurs i uke 19 tilgjengelig for påmelding på senere tidspunkt)
Hands-on skopi og instruktør-trening under kurset.
Hands-on skopi og instruktør-trening under kurset.