Norsk gastroenterologisk forening

Nasjonale møter

Koloskopiinstruktørkurs 2020

Kurset har som målsetting å gi instruktørkompetanse i koloskopi.
Kurset er intensivt, interaktivt og praktisk og er en utvikling av tilsvarende kurs fra UK og Canada.
3. desember 2019

Kurset er bygget opp med endoskopiske prosedyrer på pasienter, modeller, interaktive forelesninger og diskusjoner. Alle deltagerne gjør to koloskopier hver i løpet av kurset. Alle koloskopiene under kurset overføres med lyd og video til et møterom der resten av kursdeltagerne og instruktørene kan observere koloskopiene og gir mulighet for interaktiv diskusjon. Det er lagt stor vekt på sikre en uhøytidelig og trygg atmosfære. Programmet finner du på nettsiden vår endoskopiskolen.no.

Dag 1: Gastrolab med ferdighetstrening der alle deltagerne gjør en koloskopi hver og får tilbakemeldinger av en instruktør.

Dag 2: SimOslo med undervisning i pedagogikk og praktiske øvelser relatert til koloskopiundervisning av kollegaer.

Dag 3: Gastrolab med ferdighetstrening i koloskopi-teknikk og i å være instruktør for kollegaer.

Kurset er godkjent DNLF for spesialitetene fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 24 timer.

Mål:

Forstå hvordan man gjør en trygg, effektiv og skånsom koloskopi på vei inn og en god undersøkelse på vei ut. Forbedre egen koloskopiteknikk. Undervise i koloskopiteknikk. Forstå hvordan man kan skape gode undervisningssituasjoner i en travel klinisk hverdag.

Målgruppen:

Ansatte i sykehus som fyller følgende kriterier: Gastroenterologer og LIS C og D i spesialisering i gastroenterologi, gastrokirurger, leger som har koloskopier som en del av sitt daglige virke og leger som driver opplæring i koloskopi eller kommer til å gjøre dette.

Kurs i 2020

  • Fra 21.01 2020 til 23.01 2020 Bærmum sykehus/Ullevål sykehus. Påmeldingsfrist: 05.01.20.

  • Fra 03.03 2020 til 23.01 2020 Rikshospitalet/Ullevål sykehus. Påmeldingsfrist: 15.02.20.

  • Fra 05.05 2020 til 07.05 2020 Bærum sykehus/Ullevål sykehus. Påmeldingsfrist: 20.05.20.

  • Fra 15.09 2020 til 17.09 2020 Bærum sykehus/Ullevål sykehus. Påmeldingsfrist: 01.09.20.

  • Fra 20.10.2020 til 22.10.2020 Rikshospitalet/Ullevål sykehus. Påmeldingsfrist: 29.09.20

  • Fra 17.11.2020 til 19.11.2020 Bærum sykehus/Ullevål sykehus. Påmeldingsfrist: 01.11.20

Påmelding via nettsiden endoskopiskolen.no

Kursledere fra Endoskopiskolen:

Ole Darre-Næss, Vestre Viken, Bærum
Marius Vinje, Vestre Viken, Bærum
Kjetil Garborg, Rikshospitalet
Tanja Owen, Sykehuset i Østfold, Kalnes
Birgitte Seip, Sykehuset i Vestfold/Kreftregisteret
Knut Hofseth, Rikshospitalet
Tom André Pedersen, Haukeland sykehus
Øyvind Hauso. St Olavs hospital