Norsk gastroenterologisk forening

Nasjonale møter

NFGs årsmøte 2020 er på Lillehammer 6.-8. februar 2020

Abstraktfrist er 15. november 2019.

Alle aksepterte abstrakt vil bli presentert enten muntlig eller som poster under abstraktsesjonene torsdag 6. eller fredag 7. februar.

Utvelgelse av abstrakt til muntlig presentasjon vil bli prioritert slik:

  1. Originalarbeider
  2. Metodebeskrivelser og kasuistikker
  3. Rapporter om pågående og kommende studier

Industriarbeider eller utenlandske presentasjoner vil ikke bli akseptert.

Abstrakt sendes til eivind.ness-jensen@ntnu.no, NB! Følg vedlagte mal for abstraktet.