Internasjonalt arbeid

NGF er medlem av følgende foreninger i 2011:

UEGF (United European Gastroenterolgy Federation)

EAGEN (The European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition)

ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy)

WGO (World Gastroenterology Organisation)

WEO (World Endoscopy Organization) 

ESBGH (European Section and Board of Gastrenterology and Hepatology)

ECCO (European Crohn Colitis Organisation)