NGFs interessegruppe for gastroenterologisk endoskopi

  • Jens Aksel Nilsen (Leder, Bærum)
  • Vemund Paulsen (OUS-RH)
  • Christian Rushfeldt (UNN)
  • Helge Evensen (OUS-Ullevål)
  • Johan Holck-Steen (Arendal)
  • Linn Bernklev (AHUS)
  • Øivind Hauso (St Olav)
  • Chong Dai (Haukeland)