Norsk gastroenterologisk forening

Komiteer og interessegrupper

Interessegruppe for endoskopi

Medlemmer:

  • Vemund Paulsen, leder, Rikshospitalet, OUS
  • Helge Evensen, Ullevål sykehus, OUS
  • Katrine Aglen Seeberg, SIV HF
  • Johan Christian Holck-Steen SSHF
  • Khanh Pham, gastroenterolog Haukeland

SADE 2019-2023

Christian Rushfeldt, gastrokirurg RiTø

- SADE 2018-2022

  • Ellen Melsom, gastroenterolog Kr. Sund
  • Gunnar Qvigstad St. Olav