Norsk gastroenterologisk forening

Komiteer og interessegrupper

Interessegruppe for endoskopi

  • Vemund Paulsen – leder
  • Gunnar Qvigstad
  • Christian Rushfeldt
  • Johan Holck-Steen
  • Kathrine Aglen Seeberg
  • Helge Evensen
  • Linn Bernklev
  • Gro Nygard Riise