NGFs interessegruppe for tarmkreftscreening

  • Linn Bernklev (leder, Ahus)
  • Ingrid Prytz Berset (Ålesund)
  • Petter Hære (Arendal)
  • Øystein Brenna (Levanger)
  • Christian Kjellmo (Bodø).
  • Knut-Arne Wensaas (Bergen, assosiert medlem fra norsk allmennmedisinsk forening