Norsk gastroenterologisk forening

Komiteer og interessegrupper

Interessegruppe for tarmkreftscreening

Medlemmene er:

  • Michael Bretthauer (leder)
  • Ingrid Berset
  • Ishita Barua
  • Eivind Ness-Jenssen
  • Petter Hæhre
  • Helse Nord –Mangler
    representant