Norsk gastroenterologisk forening

Komiteer og interessegrupper

Interessegruppen for IBD

Medlemmer:

  • Petr Ricanek (Akershus universitetssykehus, leder)
  • Hilde Løland von Volkmann (Haukeland universitetssjukehus)
  • Marte Lie Høivik (Oslo universitetssykehus) 
  • Erik Skogestad (Lillehammer sykehus)
  • Kristin Kaasen Jørgensen (Akershus universitetssykehus)
  • Ann Elisabet Østvik (St. Olavs Hospital)
  • Tore Grimstad (Stavanger universitetssjukehus)
  • Christine Olbjørn (Akershus universitetssykehus)

Norske ECCO-representanter: Marte Lie Høivik og Kristin Kaasen Jørgensen.