NGFs interessegruppe for nevrogastroenterologi

  • Johan Lunding (Diakonhjemmet)
  • Jan Gunnar Hatlebakk (HUS, NKFM)
  • Elisabeth Steinsvik (HUS)
  • Jørgen Valeur (Lovisenberg)
  • Mathis Heibert (Namsos, leder av gruppen fra 01.01.2025)
  • Peter Holger Johnsen (UNN Harstad)
  • Odd Helge Gilja (HUS)
  • Dag Arne Lihaug Hoff (Ålesund)