Norsk gastroenterologisk forening

Komiteer og interessegrupper

Interessegruppen for neurogastroenterologi

Medlemmer:

  • Johan Lunding, Diakonhjemmet (leder)
  • Jan Hatlebakk, UiB/HUS
  • Gülen Aslan Lied, UiB/HUS
  • Peter Holger Johansen, UNN/Harstad
  • Dag Arne Lihaug Hoff, Ålesund
  • Tarek Mazzavi
  • Fred Arne Halvorsen
  • Richard Heitmann