Norsk gastroenterologisk forening

Komiteer og interessegrupper

NGFs Forskningsfond 2017-2019

Reidar Fossmark (leder) 

Kay-Martin Johnsen (nestleder) 

Johannes R Hov

Arne Christian Mohn

Roald Havre

Ann Elisabet Østvik (statens representant)

Varamedlemmer: 

Olav Sandstad

Tom Glomsaker

Georg Dimcevski

Helge Waldum (vara for statens representant)