NGFs interessegruppe for leversykdommer

  • Kristin K. Jørgensen (leder, Ahus)
  • Sheraz Yaqub (OUS-RH)
  • Kristin Matre Aasarød (St. Olav)
  • Sindre Rong Gabrielsen (SUS)
  • John Willy Haukeland (OUS-Ullevål)
  • Hege Kileng (UNN)
  • Trine Folseraas (OUS-RH)
  • Rogelio OB Rios (Kalnes)