Norsk gastroenterologisk forening

Komiteer og interessegrupper

Interessegruppen for leversykdommer

  • Kristin Kaasen Jørgensen – leder
  • Mette Vesterhus
  • Trine Folseraas
  • John Willy Haukeland
  • Siri Martinsen
  • Lars N. Karlsen
  • Morten Hagness
  • Hege Kileng