Norsk gastroenterologisk forening

Komiteer og interessegrupper

Interessegruppen for leversykdommer

  • Leder: Mette Vesterhus  
  • Øystein Rose - Vestre Viken, Bærum sykehus
  • Hans Lannerstedt – Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • Morgen Hagness – OUS, Rikshospitalet (kirurg)
  • Siri Martinsen – St. Olavs hospital
  • Lars Karlsen – Stavanger universitetssjukehus
  • John Willy Haukeland - OUS Ullevål