Norsk gastroenterologisk forening

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Vesterhus, Mette Nåmdal
Profilbilde
Medlem
Breder, Sigurd Skiaker
Profilbilde
Medlem
Hammer, Robert Sparby Nordstrand
Profilbilde
Medlem
Holme, Øyvind
Profilbilde
Medlem
Ness-Jensen, Eivind
Profilbilde
Medlem
Seip, Birgitte
Profilbilde
Medlem
Solheim, Brita Marie