Norsk gastroenterologisk forening

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Vesterhus, Mette Nåmdal
Profilbilde
Nestleder
Ånonsen, Kim Vidar
Profilbilde
Medlem
Breder, Sigurd Skiaker
Profilbilde
Medlem
Dvergsnes, Katrine
Profilbilde
Medlem
Hammer, Robert Sparby Nordstrand
Profilbilde
Medlem
Ness-Jensen, Eivind
Profilbilde
Medlem
Solheim, Brita Marie