Norsk gynekologisk forening

2017

EBCOG "Standard of care" relansert

EBCOG har nå relansert sin internasjonale veileder, ta en titt!
21. august 2017
EBCOC

EBCOG (European board and college of obstetrics and gynaecology) har i 2014 publisert en veileder, som nå ble relansert i en lettlest og oversiktlig versjon. 

Det er seksjoner innen gynekologi og fødselshjelp, samt neonatal care og onkologi.

https://www.ebcog.org/work