Fødsel er ekstremsport

Agnethe Lund skriver i Bergens Tidene om de gode og de skremmende sidene ved å være obstetriker.