Gjør vi alt for at pasientene våre er trygge?

Alle gir sitt beste, men likevel skjer det uønskede hendelser. Hva kan vi lære av andre sine feil? Legerforeningen arrangerer en gratis konferanse om forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og ledelse.
molde-kommune-pix_size-medium

Legeforeningen arrangerer for tredje år på rad konferanse for leger med interesse for forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og ledelse.
I år vil konferansen særlig fokusere på læring av uheldige hendelser. Det kommer innledere fra inn- og utland. Konferansen er gitt finansiering av fondsutvalget for Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet slik at det er ingen konferanseavgift, og Legeforeningen dekker reise- og oppholdskostnader for deltakerne i henhold til foreningens regler.

Det vil bli søkt om godkjenning av konferansen etter Legeforeningens regler for utdanningsmeritt.

Program er vedlagt.

NB - påmelding

Ved påmelding må du i feltet "Informasjon til arrangør" gi opplysninger om
- arbeidsforhold (ansatt eller næringsdrivende)
- kort redegjørelse for din motivasjon til å delta, f.eks. planlagt eller pågående forbedringsprosjekter eller liknende

Følg nedenstående lenke for å søke om plass på konferansen innen 29. august

https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=32074