Hva kan man lære om infertilitet på en dag?

Vet du at det første prøverørs-barnet i Norge ble født i 1984? Har du fått med deg hva slags typer behandling som snart kan bli lovlig i Norge? Hvis du synes det er spennende, burde du gå på dette kurset i mai.
fertilitysmall

Vet du at det første prøverørs-barnet i Norge ble født i 1984? Og at man i starten av IVF behandling i Australia tok fostervannsprøve av alle de gravide, for å utelukke at denne behandlingen gav barn med sykdommer? Har du fått med deg hva slags typer behandling som snart kan bli lovlig i Norge?

Dette og mer kan du lære om onsdag 31.mai 2017. For 7 gang arrangeres et dagskurset Infertilitet-fra diagnose til behandling. I år holdes det på OUS, i Rødt auditorium på  Rikshospitalet. Kurset er egnet for LiS og spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer, samt spesielt interesserte allmennpraktikere.  

Siden starten av 80-tallet har det skjedd store fremskritt innen reproduksjonsmedisinsk behandling. Samtidig har behovet for behandling økt, ettersom infertilitet blir mer og mer utbredt. Alle gynekologer har behandlet, utredet eller forløst kvinner behandlet med assistert befruktning. Og mange allmennleger står overfor disse parenes utfordringer i det daglige, både før og etter gjennomgått behandling. Overlege på avdeling for reproduksjonsmedisin, Rikshospitalet, Anne Omland, vil snakke om utredning og behandling av kvinnelig infertilitet. Ritsa Storeng, tidligere lab sjef ved Rikshospitalets IVF avdeling vil snakke om IVF behandling gjennom tidene, og Kirsten Hald vil lære deg om behandling av myomer i forbindelse med infertilitet. Flere andre vanlige problemstillinger vil også bli gjennomgått.  

Mange har også sikkert merket at de ti de senere år har vært økende politisk debatt omkring assistert befruktning fordi nye typer behandling hele tiden blir mulig. Mange par, men også enslige, ser seg nødt til å reise til utlandet for å få behandling som ikke er lov i Norge. Bioteknologinemdas nye direktør, Ole Johan Borge, kommer for å snakke om Bioteknologiloven og assistert befruktning.

Er du interessert i noe av dette, og synes du vil lære enda mer- burde du melde deg på kurset. Det er fortsatt ledige plasser igjen!

Påmelding her.