Norsk gynekologisk forening

2017

Intimkirurgi i fokus

I NRKs dokumentarserie «Innafor» opplever vi hvordan en selvsikker kvinne begynner å lure på om underlivet hennes egentlig er unormalt. Vi møter også Agnete Lund - som presenterer norske gynekologer på en bra måte.
31. januar 2017
Intimkurgi2
Intimkirurgi- et økende fenomen

Helsedirektoratet er i disse dager i gang med kartlegging av hvor utbredt intimkirurgi i Norge egentlig er. Intimkirurgi er et begrep som omfatter operative inngrep på de indre kjønnsleppene, som forminskes. Stort sett gjøres dette av estetiske hensyn og ikke fordi kvinnen er plaget av smerter eller lignende. Anslagsvis 1000 slike inngrep gjøres hvert år i Norge, og de aller fleste blir utført av plastikkirurger.

Første episode av NRK-dokumentaren «Innafor» omhandler nettopp dette fenomenet. Programlederen Emma Clare Gabrielsen (25) snakker med kvinner som har utført kirurgi på kjønnsleppene, møter en åpenhjertig plastikkirurg («90% av kjønnsleppene jeg opererer, er normale») og blir til slutt urolig for sitt eget utseende nedentil.
Hun besøker også gynekolog Agnete Lund ved KK i Bergen, som forklarer forskjellen mellom en medisinsk indisert operasjon, som en vaginalplastikk, og en reduksjon av labia minora.

NRKs nye dokumentar omhandler labiaplastikk

Tittelbilde innafor

For oss gynekologer og medlemmer i NGF virker det kanskje som et marginalt fenomen, siden vi kun unntaksvis utfører slike operasjoner. Man får også inntrykk av at det har blitt færre slike henvisninger til det offentlige. Men hvis man tror på undersøkelsene som er gjort for NRK i sammenhengen med dokumentaren, så vurderer så mange som 1 av 8 kvinner intimkirurgi - og de oppsøker private aktører for å få det gjennomført.

Men blir kvinnene egentlig mer fornøyd etter en labiaplastikk? En ny studie fra Australia, som ble publisert i desember 2016, viser at kvinnene er mer fornøyd med utseende av sitt underliv etter å ha utført labiaplastikk, men at deres generelle psykiske helse ikke bedrer seg. Heller ikke kvaliteten av samliv blir bedre (Sharp, G. 2016). Dette er i samsvar med tidligere publiserte studier.

Hva som er motivasjonen for norske kvinner til å utføre labiaplastikk, er ikke kartlagt. Men internasjonale studier viser at eksponering for bilder (for eksempel via pornografi) og omtale av temaet i blant annet sosiale media, sannsynligvis spiller en rolle. Emma Clare Gabrielsen har aldri tenkt på utseendet til sin vulva før hun begynte med opptakene for dokumentaren - men desto mer hun går inn i tematikken, desto mer plages hun av tvilen om å være «unormal». Hun sier: «Det føles bare ekstra unødvendig når det kommer til kjønnsorganet, å tenke på utseende der. Det er ikke så mange som skal se det, heller.»

Men er det i Norge egentlig forenlig med kjønnslemlestelsesloven, å utføre et inngrep på kjønnsorganet som ikke er medisinsk indisert? Saken har vært til vurdering ved juridisk seksjon i Den norske legeforening, der man ikke ser det som riktig å plassere intimkirurgi i samme kategori som tradisjonell omskjæring/kjønnslemlestelse. Dette begrunnes i avgjørende forskjeller i motivasjon for inngrepet og graden av anatomiske endringer inngrepene medfører.

Styret i NGF jobber for tiden med en felles uttalelse sammen med Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi og diskuterer medisinske retningslinjer for gjennomføring av intimkirurgi.