NGF om retningslinjer for svangerskapsomsorg

Les NGFs høringssvar på uttkast av nye retningslinjer for svangerskapsomsorg i primærhelsetjenesten. Ultralyddatering er den heteste poteten.

Norsk Gynekologisk Forening svarer på svært mange høringer. I 2016 var det 27 høringer NGF svarte på, i 2017 allerede 12. Høringssvarene våre er vanskelig å finne på legeforeningens nettside og vises dessverre ikke i oversikten på hovedsiden. Derfor velger vi å gjøre dem mer tilgjengelig som nyhet!

Norsk Gynekologisk Forening (NGF) har fra helsedirektoratet (ved avdelingsdirektør Torunn Janbu) mottatt utkast til retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Det mottatte utkast inneholder kun anbefalinger relatert til oppfølging i primærhelsetjenesten og omhandler ultralyddatering, preeklampsi og overtidig svangerskap. NGF er bedt om å gi innspill innen fristen 08.06.17. De komplette retningslinjene vil sendes på formell høring senere i 2017.

Se hele høringssvar.